מאמרים

המנהיגים שהציבור היה רוצה לראות

איך ניתן לשמור על ניקיון הכפיים של חברי הכנסת המכובדים וכלל נבחרי הציבור? לפעמים זו נראית משימה בלתי אפשרית. נוצרת התחושה שהכל נשען על יסודות רקובים אשר שורשיהם במערכות המינוי והבחירה בשרות הציבורי מקום המדינה. מינויים פוליטיים ופעולות אגרסיביות של העדפת אדם אחד על פני אדם אחר ללא יכולת לספק נימוק משכנע לתהליך מסמר השיער הזה. מדינת ישראל קמה וחיה על חרבה במידה רבה, אך אם תיפול חלילה וחס הדוחות הפתולוגיים יציינו את השחיתות ואזלת היד בטיפול בה כגורם משמעותי ביותר בתהליך, מחלה שחייבים לרפא.
השכרת מקרנים במרכז למי לא נמאס לשמוע על בר מצווה בשרון של נכדו של חבר כנסת כזה או אחר ומי לא נכח בארוע? כולם, זמרים, ראשי ערים מנהיגים פוליטיים ובעיקר ראשי המשק, בהמוניהם. למה תמיד הציוות הזה מזעזע את כולם? האם ציבור האנשים שקורא על כך בעיתון, באינטרנט או צופה בטלוויזיה, משתכנע שיש כאן יחסי קרבה ואהבה אמיתיים או שמא מדובר ביחסי הון שילטון אינטרסנטיים שחדרו לבר המצווה של הילד התמים. את התשובה האמית לשאלה כנראה לא נזכה לשמוע ואם נזכה, כנראה שמאד לא נאהב.
כיצד טס ראש מפלגה לחופשה השנתית שלו? העיתונים רעשו הכותרות להטו " פלוני זה וזה מגיע אל חופשת סקי שנית במטוסו הפרטי של איש העסקים הפלוני. גם זו אפיזודה מוכרת וידועה. מה הקשר בין רצונותיו הלגיטימיים של האיש הפוליטי הציבורי לצאת אל חופשת סקי מפעם לפעם על חשבונו, לבין טיסה במטוסו של איש העסקים המיליונר?

המשך מאמר